METAL A. D.
Dositejeva 7
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina 
 
naslovna

mapa

kontakt

PIB

Registracija
 
 
 
 
 
   
METAL A.D.
        
  
Dositejeva 7  
78400 Gradiška  
Republika Srpska  
Bosna i Hercegovina 

+ 387 (0)51 813-077

+ 387 (0)51 813-128

 

fax.

+387 (0)51 813-568

 
   
Registar Osnovnog suda 
u Banjaluci 
br. U/I - 1487/01

Matični broj 1105248

JIB: 4401033170008

PIB: 401033170008

Visina uplaćenog kapitala

15 679 520 KM
 

e-mail:

metal@gradiska.com

 

 
 
Telefon: + 387 (0)51 813 077
 
2008 © METAL A.D. Gradiška