METAL A. D.
Dositejeva 7
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina 
 
naslovna

mapa

kontakt
 
 
 
 
 
 

U toku svog postojanja preduzeće je promijenilo više organizacionih formi.

U toku 1991.god. prvi put se organizovalo kao akcionarsko društvo, čiji akcionari su bili zaposleni i penzionisani radnici.

U skladu sa zakonskim propisima, 1994. god. se formira kao državno preduzeće, a 1996. god. ulazi kao zavisno preduzeće u sastav tadašnjeg Poslovnog sistema “RMK PRIJEDOR”.

U toku 2000. god. izvršena je svojinska transformacija preduzeća, odnosno privatizacija državnog kapitala u privatni. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo u većinskom privatnom vlasništvu.

Početkom 2001. god. prodat je preostali državni kapital, te je danas preduzeće u cijelosti u privatnom vlasništvu. Najveći broj vlasnika su mali akcionari, zatim privatizaciono-investicioni fondovi, a najveći dio akcija je u vlasništvu italijanskih firmi.

 

 
 
 
Telefon: + 387 (0)51 813 077
 
2008 © METAL A.D. Gradiška