Skip to content

Kontakt

Metal A.D.

Dositejeva 7
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 813-077
+387 (0)51 813-128
+387 (0)51 813-568

Registar Osnovnog suda u Banjaluci
br. U/I – 1487/01

Rješenje o registraciji

Matični broj 1105248

JIB: 4401033170008

PIB: 401033170008

Visina uplaćenog kapitala

15 679 520 KM

DIREKTOR

Marko Gončin

tel. +387 (0)51 813-206

mob. +387 (0)65 689-801

e-mail: marko.goncin@metal-gradiska.com

markog-metal@gradiska.com

KOMERCIJALA

Anita Lukajić

tel. lokal 206

tel. +387 (0)51 813-078

mob. +387 (0)66 397-464

e-mail: anital-metal@gradiska.com

RAČUNOVODSTVO

Vera Vajukić

tel. lok. 214, 210

tel. +387 (0)51 813-568

tel. +387 (0)51 814-643

mob. +387 (0)65 524-813

mob. +387 (0)65 927-331

e-mail: vera.metalgr@gmail.com