Skip to content

Kontakt

Metal A.D.

Dositejeva 7
78400 Gradiška
Republika Srpska
Bosna i Hercegovina
+387 (0)51 813-077
+ 387 (0)51 813-128
+387 (0)51 813-568

Registar Osnovnog suda u Banjaluci
br. U/I – 1487/01

Rješenje o registraciji

Matični broj 1105248

JIB: 4401033170008

PIB: 401033170008

Visina uplaćenog kapitala

15 679 520 KM

DIREKTOR

Marko Gončin

tel. + 387 (0)51 813-206

mob. + 387 (0)65 689-801

e-mail:

marko.goncin@metal-gradiska.com

markog-metal@gradiska.com

KOMERCIJALA

Biljana Lukić

tel. + 387 (0)51 813-347

mob. + 387 (0)65 562-555

tel./fax + 387 (0)51 809-571

e-mail:

biljanal-metal@gradiska.com

PROIZVODNJA

Vitomir Turjačanin

tel. lok. 243

mob. + 387 (0)65 949-927

e-mail:

vitot-metal@gradiska.com

RAZVOJNA PRIPREMA RADA

Zoran Vidović

tel. lok. 239

mob. + 387 (0)65 884-462

 

 

RAČUNOVODSTVO

Vera Vajukić

tel. lok. 227

e-mail:

racunovodstvo-metal@gradiska.com

FINANSIJE

Milka Tovarloža

tel. lok. 214

      lok. 215

OPŠTI POSLOVI

Mira Lendić

tel. lok. 210

mob. + 387 (0)65 603-515