Skip to content

Podupirač sa bigovanom pločicom – PB

Podupirac_PB
Tip
Hmin(m)
Nosivost(kN)
Hmax(m)
Nosivost(kN)
PB 040
0.30
11
0.40
11
PB 090
0.50
11
0.90
11
PB 120
0.70
11
1.20
11
PB 180
1.05
11
1.80
11
PB 250
1.50
11
2.50
9,4
PB 290
1.60
11
2.90
7
PB 300
1.70
11
3.00
7
PB 320
1.80
11
3.20
7
PB 360
2.10
9.4
3.60
5.7
PB 400
2.30
9.4
4.00
4.5
PB 450
2.50
9.4
4.50
3.5
PB 500
3.00
9.4
5.00
3.5

Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5

Podupirač_PB_01
Podupirac_PB_prsten_rucke_osigurac