Skip to content

O nama

metal_gradiska_o_nama_istorijat.fw

 

Istorijat

1957. god. Osnovano je zanatsko preduzeće za usluge i proizvodnju metalnih proizvoda za potrebe lokalnog stanovništva. Nakon kratkog vremena gradi se pogon za preradu lima hladnom deformacijom čiji su glavni finalni proizvodi:

  • neemajlirane i emajlirane cijevi i koljena za štednjake građevinska limarija
  • bitumenska ambalaža.

Tehnološku opremu u ovom pogonu predstavljaju: makaze za sječenje lima u tablama, mašine za kružno savijanje lima za dimne cijevi, poluautomatske prese za izradu koljena, aparati za šavno zavarivanje, aparati za kružno savijanje krajeva cijevi.

1972. god. Preduzeće ulazi u sastav “RMK-ZENICA”, od kada počinje njegov intenzivan razvoj.

1974. god. Izgradnja pogona za proizvodnju rasklopnih mehanizma po licenci poznate belgijske firme “SEDAC”. Projektovani kapacitet novog pogona rasklopnih mehanizma iznosio je 100 000 kom. (rad u dvije smjene). 1981. god. Izgrađen pogon sa savremenom linijom za proizvodnju cijevi, koje se koriste kao sopstveni repromaterijal, a veći dio se plasira na tržište.

1982. god. Izgrađen pogon za proizvodnju škara za industriju namještaja i građevinskih kolica u Romanovcima, selu 18 km udaljenom od Gradiške.

1988. god. Sagrađen je i peti pogon za proizvodnju vrtne opreme, školskog namještaja, kamp opreme i šireg asortimana proizvoda za domaainstvo.

2002. god. Proizvodni program preduzeća proširen je sa proizvodnjom elemenata za građevinarstvo, podupirača, a nakon kratkog vremena usvojena je i proizvodnja skela.

Struktura

U toku svog postojanja preduzeće je promijenilo više organizacionih formi.

U toku 1991.god. prvi put se organizovalo kao akcionarsko društvo, čiji akcionari su bili zaposleni i penzionisani radnici.

U skladu sa zakonskim propisima, 1994. god. se formira kao državno preduzeće, a 1996. god. ulazi kao zavisno preduzeće u sastav tadašnjeg Poslovnog sistema “RMK PRIJEDOR”.

U toku 2000. god. izvršena je svojinska transformacija preduzeća, odnosno privatizacija državnog kapitala u privatni. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo u većinskom privatnom vlasništvu.

Početkom 2001. god. prodat je preostali državni kapital, te je danas preduzeće u cijelosti u privatnom vlasništvu. Najveći broj vlasnika su mali akcionari, zatim privatizaciono-investicioni fondovi, a najveći dio akcija je u vlasništvu italijanskih firmi.

metal_gradiska_o_nama_struktura.fw
metal_gradiska_o_nama_danas.fw

Danas

Danas preduzeće zapošljava 270 radnika koji i u današnjim uslovima ekonomske krize i zahtjevnog tržišnog okruženja, uspjevaju proizvoditi i poslovati i na sve teškoće odgovoriti poslovnošću, kvalitetom proizvoda i poštovanjem rokova proizvodnje i isporuke.

Preduzeće je regionalni lider u proizvodnji opreme za građevinarstvo i proizvoda za industriju namještaja, te je dobitnik raznih nagrada i priznanja za kvalitet svojih proizvoda.

Proizvodi preduzeća se plasiraju najvećim dijelom na prostoru bivše Jugoslavije, a proizvodi iz programa opreme za građevinarstvo i u Evropi, Sjevernoj Ameerici i Južnoj Americi, što direktno, što preko naših kupaca.

Sve do početka svjetske ekonomske krize, preduzeće je ostvarivalo značajan rast proizvodnje, te plasmana, naročito na inostrana tržišta. Ulagalo se u nabavku i razvoj nove opreme, a očekuje se da će se rezultati tog ulaganja u cjelosti pokazati nakon prestanka ekonomske krize i normalizovanja odnosa na tržištu.

Preduzeće i pored teškoća sa kojima se susrelo u posljenjih par godina i dalje ima razvojnu orijentaciju i ciljeve: stalno poboljšavanje kvaliteta postojećih proizvoda, osvajanje novih proizvoda, ne samo zadržavanje postojećih, nego i osvajanje novih tržišta, te osvajanje pozicije lidera u proizvodnji opreme za građevinarstvo u Evropi.