Skip to content

Skele

Ramovska skela je namjenjena za radove na fasadama, tornjevima i sl, karakteriše je brza montaža ( demontaža ). Elementi skele su urađeni od čeličnih cijevi kvaliteta Č.0361 (Fe 360 – A ), stupci rama iz cijevi ø48.3 pa je ova skela kompatibilna sa klasičnom spojničkom skelom. Nosivost skele je 1.5-3.0 kN/m2 tlocrtne površine. Elementi skele su zaštićeni jednim slojem boje.

Ramovi skele se uzajamno povezuju prečkama i dijagonalama. Skela se montira do visine 20 m. Vezivanje skele za objekat se vrši sidrima ili kravatama. Maksimalna udaljenost skele od zida objekta je 20 cm. Kao oslonci ramova skele se koriste krute i podesive ležišne ploče.


Kod montaže ramovske skele obavezna je primjena domicilnih pravilnika o zaštiti na radu u građevinarstvu.