Skip to content

Krstasta glava

PRIMJENA

Krstasta glava se primjenjuje u kombinaciji sa podupiračem u građevinarstvu kao nosač gredica kod izrade betonskih ploča, te u mostogradnji i sl.

IZRADA

Krstasta glava se izrađuje od čelične cijevi, ploče i L-profila. Elementi se povezuju zavarivanjem.

OSNOVNI MATERIJAL

Osnovni materijal za izradu krstaste glave je čelik, kvaliteta prema standardu EN 10025-2:2004.

MONTAŽA I DEMONTAŽA

Montaža krstaste glave je jednostavna. Krstasta glava se postavi na gornji element podupirača i osigurava sa osiguračem. Na krstastu glavu se postave gredice H-20 (200 x 80) dužine od 245 do 590 cm, a mogu i druge dimenzije i oblici.

Grubo podešavanje visine podupiranja izvodi se pomoću rupa na gornjem elementu podupirača u razmacima po 100 mm, a fino podešavanje se izvodi pomoću spojnice podupirača.

Demontaža je obrnuta montaži.

PAKOVANJE I ISPORUKA

Krstasta glava se isporučuje površinski zaštićena.

Pakuje se na palete po 200 komada.

krstasta_glava_02.fw
krstasta_glava_01.fw
krstasta_glava