Skip to content

Kosi podupirač – TIR

TIR
Tip
Hmin(m)
Nosivost(kN)
Hmax(m)
Nosivost(kN)
TIR 180
1.10
11
1.80
11
TIR 290
1.70
11
2.90
7
TIR 360
2.10
9.4
3.60
5.7
TIR 400
2.30
9.4
4.00
4.5
TIR 450
2.50
9.4
4.50
3.5

Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5

TIR__
Podupirac_PB_prsten_rucke_osigurac