Odluka o sazivanju XXIII redovne sjednice Skupštine akcionara sa prijedlogom Dnevnog reda

Odluka o sazivanju XXIII red. sjednice Skupšine akcionara sa prijedlogom dnevnog reda