Skip to content

Kavaleto 1 i 2

PRIMJENA

Građevinski podmetači – kavaleta služe kao pomoćno sredstvo u građevinarstvu za obavljanje vanjskih i unutrašnjih radova. Građevinski podmetači su nosioci platformi sa kojih se obavljaju radovi (zidarski, tesarski, fasaderski i sl.). Visina do koje se mogu obavljati radovi sa podmetača iznosi oko 4 m. Visina podešavanja zavisi od vrste podmetača i iznosi od 1 do 1,8 m. Pri korištenju su veoma stabilni te je rad na njima siguran i bezbjedan.

IZRADA

Izrađuju se od šavno zavarenih cijevi: okruglih, kvadratnih, pravougaonih ili ovalnih te od okruglog čelika i traka. Pozicije se međusobno povezuju zavarivanjem ili vijcima.

Izrađuju se sa okretnim i fiksnim nogama.

OSNOVNI MATERIJAL

Osnovni materijal za izradu podmetača je čelik, kvaliteta prema standardu EN 10025-2:2004.

MONTAŽA I DEMONTAŽA

Podmetači se lako i brzo montiraju. Gornji element se uvlači u donji (cijev u cijevi). Podešavanje visine postiže se izvlačenjem gornjeg elementa pomoću rupa razmaka oko 130 mm i osigurača.

Lagani su i prenosivi, a u transportu zauzimaju mali prostor.

PAKOVANJE I ISPORUKA

Podmetači se isporučuju površinski zaštićeni, a pakuju se po želji kupca.

Kavaleto 1 je sa okretnim nogama, a Kavaleto 2 je sa fiksnim nogama

Kavaleto 1 i 2
Kavaleto 1 i 2
Kavaleto 1 i 2