Skip to content

Podupirač sa viljuškom – PF

Podupirač sa viljuškom – PF
Tip
Hmin(m)
Nosivost(kN)
Hmax(m)
Nosivost(kN)
PF 040
0.30
11
0.40
11
PF 090
0.50
11
0.90
11
PF 120
0.70
11
1.20
11
PF 180
1.05
11
1.80
11
PF 250
1.50
11
2.50
9,4
PF 290
1.60
11
2.90
7
PF 300
1.70
11
3.00
7
PF 320
1.80
11
3.20
7
PF 360
2.10
9.4
3.60
5.7
PF 400
2.30
9.4
4.00
4.5
PF 450
2.50
9.4
4.50
3.5
PF 500
3.00
9.4
5.00
3.5

Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5

Podupirač sa viljuškom – PF
Podupirač sa viljuškom – PF