Skip to content

Podupirač sa bigovanom pločicom – PB

Podupirači PB
Tip
Hmin(m)
Nosivost(kN)
Hmax(m)
Nosivost(kN)
PB 040
0.30
11
0.40
11
PB 090
0.50
11
0.90
11
PB 120
0.70
11
1.20
11
PB 180
1.05
11
1.80
11
PB 250
1.50
11
2.50
9,4
PB 290
1.60
11
2.90
7
PB 300
1.70
11
3.00
7
PB 320
1.80
11
3.20
7
PB 360
2.10
9.4
3.60
5.7
PB 400
2.30
9.4
4.00
4.5
PB 450
2.50
9.4
4.50
3.5
PB 500
3.00
9.4
5.00
3.5

Dozvoljena radna sila (nosivost) data je u tabeli i to pri stepenu sigurnosti 2,5

Podupirači PB
Podupirači PB