Skip to content

Kavaleto 3-8

PRIMJENA

Građevinski podmetači – kavaleta služe kao pomoćno sredstvo u građevinarstvu za obavljanje vanjskih i unutrašnjih radova. Građevinski podmetači su nosioci platformi sa kojih se obavljaju radovi (zidarski, tesarski, fasaderski i sl.). Visina do koje se mogu obavljati radovi sa podmetača iznosi oko 4 m. Visina podešavanja zavisi od vrste podmetača i iznosi od 1 do 2,65 m. Pri korištenju su veoma stabilni te je rad na njima siguran i bezbjedan.

Na ovu vrstu građevinskog podmetača može se postaviti nosač zaštitne ograde visine oko 1 m kaoja obezbjeđuje još veću sigurnost u toku rada na podmetaču.

IZRADA

Izrađuju se od šavno zavarenih cijevi: okruglih, kvadratnih, pravougaonih ili ovalnih te od okruglog čelika i traka. Pozicije se međusobno povezuju zavarivanjem ili vijcima.

Izrađuju se sa okretnim i fiksnim nogama.

OSNOVNI MATERIJAL

Osnovni materijal za izradu podmetača je čelik, kvaliteta prema standardu EN 10025-2:2004.

MONTAŽA I DEMONTAŽA

Podmetači se lako i brzo montiraju. Gornji element se uvlači u donji (cijev u cijevi). Podešavanje visine postiže se izvlačenjem gornjeg elementa pomoću rupa razmaka oko 130 mm i osigurača.

Lagani su i prenosivi, a u transportu zauzimaju mali prostor.

PAKOVANJE I ISPORUKA

Podmetači se isporučuju površinski zaštićeni, a pakuju se po želji kupca.

Kavaleto 3, 4 i 5 je sa okretnim nogama, a Kavaleto 6, 7 i 8 je sa fiksnim nogama

 

Naziv
Hmin min
Hmax max
Kavaleto 3 i 6
1,05
1,80
Kavaleto 4 i 7
1,20
2,10
Kavaleto 5 i 6
1,45
2,65
Kavaleto 3-8
Kavaleto 3-8
Kavaleto 3-8