Skip to content

Krstasta glava podešavajuća

PRIMJENA

Podešavajuća krstasta glava se primjenjuje u kombinaciji sa podupiračem u građevinarstvu kao nosač gredica kod izrade betonskih ploča, te u mostogradnji i sl.

IZRADA

Podešavajuća krstasta glava se izrađuje od čelične cijevi, ploče i L-profila, okruglog željeza i drugog materijala. Međusobno spajanje elemenata izvodi se zavarivanjem i spajanjem sa vijcima i navrtkama.

OSNOVNI MATERIJAL

Osnovni materijal za izradu podešavajuće krstaste glave je čelik, kvaliteta prema standardu EN 10025-2:2004.

MONTAŽA I DEMONTAŽA

Montaža podešavajuće krstaste glave je brza i jednostavna. Jednostavno korištenje. Podešavajuća krstasta glava se postavi na gornji element podupirača i osigura osiguračem. Na podešavajuću krstastu glavu se postave gredice H-20 (200 x 80) dužine od 245 do 590 cm, a mogu i druge dimenzije i oblici.

Grubo podešavanje visine podupiranja izvodi se pomoću gornjeg elementa podupirača i rupa u razmacima po 100 mm. Fino podešavanje se izvodi pomoću spojnice podupirača. Stezanje gredica po visini vrši se pomoću stezača na podešavajućoj krstastoj glavi.

Demontaža je obrnuta montaži, tj. otpusti se podešavajuća glava, izvade gredice, a popuštanjem podupirača oslobodi se i podešavajuća krstasta glava.

PAKOVANJE I ISPORUKA

Podešavajuća krstasta glava se isporučuje površinski zaštićena, obojena ili pocinčana i pakuje se na palete po želji kupca.

Krstasta glava podešavajuća
Krstasta glava podešavajuća
Krstasta glava podešavajuća
Krstasta glava podešavajuća